TALEBE

TALEBE ÜSTLENME

 

İlme her şeyden çok önem veren mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin usûlü üzere, ÇAĞRIDER olarak mevcut medreselerimizi daha iyi imkânlarla donatmanın ve yeni medreseler açarak faaliyet ağımızı daha da genişletmenin gayreti içerisindeyiz.

İslam’ın yüz akı bir medeniyet ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması medreseler ile gerçekleşecektir. Bu ilmî müesseseler, bağış ve yardımlarınızla ayakta durmaktadır. İlim yuvalarının yaşatılmaları hususunda Ümmet-i Muhammed’e büyük bir sorumluluk düşmektedir. Kız ve erkek medreselerinizde yaklaşık 150 talebenin tahsilini sağlayarak, ümmetin ihtiyacı olan ulemâ kadrosunu yetiştirme konusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Şer‘î ilimlerin ilk tahsili 5 sene (60 ay) olup, ilme talip olan talebeler mezun olduktan sonra kabiliyetine göre İslâmî ilimler alanında ihtisas eğitimine devam edebilmektedir. Hâfızlık bu süreye dâhil değildir. Süreç ile ilgili her türlü sorunuz için bizleri 0352 333 58 88 numaralı Çağrı Merkezinden arayabilirsiniz.

Bir talebe aylık üstlenme bedeli 750 tl'dir.

Hesap Adı: ÇAĞRI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ   İban No: TR05 0020 3000 0253 9231 0000 01   Hesap No: 2539231

AÇIKLAMA KISMINA; İSİM SOYİSİM, TELEFON NUMARASI VE TALAEBE AİDATI YAZMAYI UNUTMAYINIZ.